Szakmai út

NOSZA Alapítvány (2001-2017)

A NOSZA vagyis a Nonprofit Szektorért Alapítvány 2001-es megalakulását követően rövidesen gyors sikereket tudott elérni. Az alapítvány egy pincéből nőtte ki magát önfenntartó, alkalmazottakat is foglalkoztató szervezetté. A NOSZA a 2000-es évek elején innovatív módon nyújtott lehetőséget a képzésekben résztvevő embereknek a munka világába való visszatérésre és az információs hálók szélesítésére. Egyik fő célja a fiatalok stabil életkezdésének biztosítása volt. A NOSZA Alapítvány elnöki feladatait 2001-2017 között láttam el.

Az alapítvány Kaposvár Megyei Jogú Városban elsők között működtetett informatikai klubot, telekommunikációs és innovációs központjukban, ahol emellett projektfigyelésre, pályázat készítésre, szaktanácsadásra és irodai szolgáltatások igénybevételére is lehetőségük nyílt az ügyfeleknek.

2002-ben kidolgoztam az INGA – Innovációs gazdaságélénkítés kis- és középvállalkozók körében projektet, melyet az alapítvány széles társadalmi bázison tudott megvalósítani. Támogatást biztosítottunk workshopok, interjúk, szervezetfejlesztési és menedzsment tanácsadás formájában. Ez a projekt az euroatlanti integráció segítésére közel 300 kis és középvállalkozást szólított meg, vont partnerségbe, és nyújtott támogatást.

2003-2005-ben kezdődött munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek részére képzési foglalkoztatási projektek kidolgozása, felzárkóztatási tevékenységek végrehajtása is megvalósult, valamint létrejöttek a térség első távmunkahelyei.

Vezetésemmel „Cselekvő Paktum” néven létrejött az első kistérségi foglalkoztatási paktum, mely foglalkoztatási stratégia alkotásával alapját képezi Kaposvár és térsége napjainkig is fennálló foglalkoztatás-ösztönzési politikájának.

2009-et követően a változó társadalmi – infokommunikációs környezet hatására az Alapítvány önálló gazdasági tevékenységet nem folytató tudásbázisként működött, mely tudásbázisra építve magam is új feladatokat vállaltam a megváltozott közösségi feladatok mentén.

2009-2011 között különböző projektekben részt vettem Somogy megye szakképzése humán és tárgyi újjászervezésében – TISZK projektek – valamint megalkottam a „Jó szakmát tanulni” felzárkóztatási projektet, melynek segítségével hátrányos helyzetű diákok szakmához jutási esélyei és életkilátásai javultak. Számos helyen vállaltam feladatot a hátrányos helyzetből kitörést támogató munkámmal többek között a Somogy megyei Alsóbogáton, Várdán, Vésén, Balatonberényben, a Békés megyei Kétsopronyban, a kárpátaljai Beregszászon.

Tudásmegosztás (2018-napjaink)

1995-ben tartottam első nyilvános motivációs előadásom „Hogyan indulj el?” címmel, a kecskeméti Tó Szállóban. Ezt követően a tudásmegosztás mintegy részévé vált az életemnek, workshopok, konferenciák, fejlesztési és projekt-tanácsadás formájában. 2013-ra állt össze egy komplex tudásanyag, mely az „Éber Tudat” nevet kapta. Az előadás és a belőle kidolgozott tréning azóta számos alkalmat megélt, elhangzott a Pécsi Tudományegyetemen, illetve a Delhi Egyetem Swami Shraddhanand College-ban egyaránt.

Az „Éber Tudat” előadás megszületését követő években számos életterületen alkalmazott tudást osztottam meg hallgatóimmal. Kedvenc területeim a gazdálkodás, életvezetés, döntés és felelősségvállalás, kríziskezelés, de EU és hazai projektek keretében esélyegyenlőségi -, érzékenyítő-, kommunikációs és munkavállalási tréningeket tartok, valamint számos módszertani fejlesztésben veszek részt.

Iskola alapítása Indiában

A tudást meg kell osztanunk, ez a mi felelőségünk. Ne gondoljuk, hogy amit kaptunk csak a miénk.

Tomó Kovács

Egyetemi tanulmányaim során több nemzetközi kutatásban vettem részt. Egy würzburgi kutatási csoportmunka során találkoztam Anil Kumarral és indiai társaival. Felmerült az ötlet, hogy India területén létrehozzunk egy iskolát a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Hosszas szervezés után megkezdtük az iskola alapjául szolgáló közösségi tér létrehozását egy olyan nyomortelepen, ahol se villany se áram nem volt található.
Az együttműködés, a támogatás fő célja, hogy a tanulás elérését tegye lehetővé olyan gyerekeknek, akiknek normál körülmények között nincs lehetősége.

A gyereket életpálya tervezésre, önellátásra és higiéniára is tanítják. A Delhi Egyetem és a G3S Alapítvány közösségével 2018-ban sikeresen átadtuk az iskolát melynek „Tomo Kovacs Slums School” nevet adták.

2018 első hónapjaiban az iskola átadásakor kiutaztam, hogy személyesen és láthassam, amit közösen létrehoztunk. Az indiai út során Delhiben, valamint Muzzafarpurban valósult meg tapasztalatcsere.

Számos interjú, közösségi program és előadás között kiemelendő, hogy a Delhi Egyetemen tartott előadás segítségével közel száz hallgató és oktató ismerhette meg az „Éber Tudat” („Mindful Thinking”) alapjait. A közös együtt gondolkodás hatékonyságát növelte, hogy ellátogattam a családokhoz. a telepekre és a falvakba – akiknek jobblétét hivatott támogatni az iskola és a közösségi tér. Az együttműködésnek köszönhetően a hulladéklerakóként is funkcionáló településrészen vályogházak kezdtek el épülni, az ott élő emberek elkezdték a környezetet helyre hozni és saját maguk is aktívan tenni a boldogulásukért.

Muzzafarpurban családi gazdaságokban tett látogatásom során gondolataimmal és gyakorlati tanácsaimmal támogattam a családokat. Az indiai út során számos tapasztalattal gazdagodtunk mindnyájan. A gyerekek létszáma nő az iskolában és a közösség életszínvonala is tudott emelkedni.

A látogatás tapasztalatai több felnőttképzési konferencián elhangzottak, valamint elérhetőek a publikációk, videók között.

2018 első hónapjaiban az iskola átadásakor kiutaztam, hogy személyesen és láthassam, amit közösen létrehoztunk. Az indiai út során Delhiben, valamint Muzzafarpurban valósult meg tapasztalatcsere.

Számos interjú, közösségi program és előadás között kiemelendő, hogy a Delhi Egyetemen tartott előadás segítségével közel száz hallgató és oktató ismerhette meg az „Éber Tudat” („Mindful Thinking”) alapjait. A közös együtt gondolkodás hatékonyságát növelte, hogy ellátogattam a családokhoz. a telepekre és a falvakba – akiknek jobblétét hivatott támogatni az iskola és a közösségi tér. Az együttműködésnek köszönhetően a hulladéklerakóként is funkcionáló településrészen vályogházak kezdtek el épülni, az ott élő emberek elkezdték a környezetet helyre hozni és saját maguk is aktívan tenni a boldogulásukért.

Muzzafarpurban családi gazdaságokban tett látogatásom során gondolataimmal és gyakorlati tanácsaimmal támogattam a családokat. Az indiai út során számos tapasztalattal gazdagodtunk mindnyájan. A gyerekek létszáma nő az iskolában és a közösség életszínvonala is tudott emelkedni.

A látogatás tapasztalatai több felnőttképzési konferencián elhangzottak, valamint elérhetőek a publikációk, videók között.