Munkásság és Tanulmányok

Munkáim

Felnőttképzési szakértő

Nyilvántartási szám: FSZ/2020/000124 Szakértői tevékenységemet a PE/SZF/03789-4/2020 iktatószámú határozat alapján a 1013 – Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás, 0413 – Menedzsment és igazgatás valamint a 0111 – Oktatástudomány szakterületein látom el.

Tananyagfejlesztő, képzési koordinátor, tréner

– Tevékenységem a különböző megbízókhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, fejlesztő-felkészítő előadások tartása. Témaközök: esélyegyenlőség, érzékenyítő tréning, kommunikációs tréning, mentorálás és hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása módszertani előadás, életút-tervezési és gazdálkodási tréning, álláskeresési és pályaorientációs tréning, etika és életvitel tréning.

– Tanácsadóként e témakörökben folyamatos szolgáltatást nyújtok. Egy trénertársammal társszerzőként részt vettem az „Emelt szintű mentorképzés az Útravaló ösztöndíjprogramban” megnevezésű projekt képzési és módszertani dokumentumának megalkotásában és moodle platformra optimalizálásában, melyből több mint 3000 hazai pedagógus sajátíthatta el a mentorálás gyakorlati praktikáit.

– Mindemellett 2013 óta az általam megalkotott „Éber Tudat” tréning fejlesztését, társadalmasítását, felzárkóztató foglalkozások tartását is e vállalkozás keretei között látom el. Az előadás részletei Magyarországon kívül a PTE partneregyetemein (Würzburg, Belgrád, Brno) valamint a Delhi Egyetem Swami Shraddhanand College-ban „Mindful Thinking” címmel is elhangzottak, illetve a Pécsi Tudományegyetemen DVD is készült a Summer School kazah résztvevőinek.

Szakmai vezető, esélyegyenlőségi mentor

– „Fiatal álláskeresők foglalkoztatása a deviancia prevenciót és ifjúsági közösségépítést megvalósító Somogyi Fiatalok Egyesületénél” projekt foglalkoztatási inkubáció, mentorálás, felzárkóztató tréningek megvalósítása. Projekt bevonási és inkubációs metodika kidolgozása és működtetése. A bevont munkavállalók /8 fő/ esélyegyenlőségi mentorálása, munkavállalási, orientációs tanácsadás.

– ‘ZSUTI” Foglalkoztatási program Békés megye perifériáján projekt munkaerőpiaci képzés, foglalkoztatási inkubáció, mentorálás, felzárkóztató tréningek megvalósítása keretében szakmai vezetői feladatok ellátása. Projekt szakmai megvalósulás folyamat-koordináció, kapcsolattartás, bevonási és inkubációs metodika kidolgozása és működtetése. A bevontak esélyegyenlőségi mentorálása, munkavállalási, orientációs tanácsadás.

Projektvezető, disszeminátor, koordinátor

– Feladatom szerződések kidolgozása, teljesítésének koordinálása, projektgenerálás, megvalósulási koordináció, pályázatkészítés, humán tanácsadás. 46 intézményhez kapcsolódóan mindösszesen 1.4milliárd HUF értékű fejlesztési projekt, 3490 gyermek iskolán kívüli kompetenciafejlesztése, 2 innováció bevezetése, valamint 9 projekt kidolgozása és sikeres pályázati menedzselése, további 29 projekt koordinációja a feladatköröm.

– „Jó szakmát tanulni! – Hátrányos helyzetű diákok szakmához segítése a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolában” – TÁMOP-3.3.10.B projekt keretében szakmai terv-készítés, megvalósulás koordinálása

– Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás gesztorságával TÁMOP 2.2.3 alatt megvalósuló „Négy kistérség – egy projekt” megnevezésű projektben a projekt munkaterv egységes szerkezetbe foglalása, a projekt adminisztrációs folyamatainak összehangolása, az egyes teljesítés-igazolásokhoz kapcsolódó dokumentumok meglétének ellenőrzése, hiányosságok esetén jelzőrendszer működtetése, a projekt megvalósítás során végzett tevékenységek egymásra épülésének és relevanciájának vizsgálata.

– Kaposvári kistérségben megvalósuló foglalkoztatási paktum kialakítási projekt kommunikációs rend kialakítása, nyitó és záró konferencia valamint 8 mikrotérségi work-shop előkészítése és bonyolítása, foglalkoztatási stratégia egységes szerkezetbe foglalása, paktum szöveg és ügyrend előkészítése, szervezetanamnézis eljárásrend kidolgozásában részvétel. A projekt kapcsán bevont foglalkoztatók részére munkaerőpiaci innovációs stratégiai tervezés támogatása, hátrányos helyzetű munkanélküliek kistérségi foglalkoztatásának ösztönzése

– 10 fő munkanélküli személy részére távmunkahely kialakítása, bevontak munkaerőpiaci reintegrációja, belső képzés kidolgozása és megvalósítása, kommunikációs és feladat-ellátási rendszer kialakítása és működtetése, projekt kidolgozás, működtetés, beszámoló.

– Innovációs Gazdaságélénkítési projekt kidolgozása és megvalósítása Somogy megyei Kis és középvállalkozók részére work-shopokkal és interjúkkal. Szervezetfejlesztési és menedzsment tanácsadás megvalósítása.

– Üzletviteli és erőforrás tanácsadás vállalkozások és civil szervezetek számára. Piac és közvélemény kutatás, üzletviteli tanácsadás

Tanulmányok

2018 – jelenleg is

PTE - Neveléstudományi doktori képzés

Neveléstörténet és nevelésszociológia, pszichológia, oktatáspolitika, . A tanárképzés történetének vizsgálata, tágabban a pedagógus professzió történetének kutatása; a történeti és összehasonlító szempontú tankönyvkutatások folytatása; a komparatív szemléletű neveléstörténet művelése; valamint az iskola- és tantárgytörténet.

2018

Vendéglátó – eladó

OKJ 31 811 04 követelmények szerint

2016 – 2018

PTE - Okleveles Andragógus

Andragógiai kutatások és fejlesztések, Hátrányos helyzet és az írástudatlanság felszámolása, Nemzetközi felnőttképzési politikák.

2011 – 2014

PTE - Andragógia BA – Munkavállalási tanácsadó szakirány, Felnőttképzési szervező szakirány

Pedagógia, Szociológia, Kutatásmódszertan, Pszichológia, Művelődéstörténet, Munkaerőpiaci szegregáció, Andragógia, Jogi alapismeretek, Gazdaságtörténet, Makro és Mikro ökonómia, Filozófia, Kommunikáció.

2012

Egyenlő Bánásmód Érvényesítése, Társadalmi Érzékenység Fejlesztése

Egyenlő Bánásmód Hatóság, PL-4714

2011

Wertbildung

Értékteremtés kompetenciacsoport

2011

Konferenciaszervező és lebonyolító

Mesterminősítés – 126/0007/2011

2006-2010.

Hagyományos kínai gyógyászat

Kínai frissítő akupresszúrás meridián masszázs; Hagyományos kínai moxaterápia; Hagyományos kínai köpölyterápia; Kínai Akupresszúrás reflexológia; Hagyományos kínai fül- és testgyertya terápia

2006 - 2007

Partnerségre épülő integrált projektfejlesztés

Integrált projektek fejlesztése, megvalósítási módszertan, EU strukturális alapok működése, PPP 2004

MULTIPLIKÁTOR

EU kohéziós politika; gazdaság és vállalkozásfejlesztés; közbeszerzési ismeretek; projekttervezés; tanácsadás

2000 -2001

OKJ 54 3434 05 Non-profit Menedzser

Civil szervezetek alakítása, működtetése, közhasznúság, forrásteremtés, menedzsment

2000

Térségmenedzser

Projektmenedzsment, Területfejlesztés, Forrásteremtés, projektmenedzsment, Területfejlesztés, térségmenedzsment

1999

Silva Mind Control

A Silva-féle agykontroll alaptanfolyam

1996 -2011

Tradicionális Reiki I (1996)

Tradicionális Reiki II (1997)

Mester-tanár (2008-2011) fokozat

RAI Reiki I – II fokozat (2003)

1990-1994

Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola

Általános állattenyésztő és állategészségügyi ismeretek – Szakközépiskolai érettségi